Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

2.absolventský koncert

V pondělí 25.4.2022 se v sále naší ZUŠ uskutečnil 2.koncert absolventů. Celý se nesl v pohodové a příjemné atmosféře. Absolventi a pedagogové měli při výběru skladeb šťastnou ruku a bylo znát, že vybrali ty skladby, které žáky především bavily. Mimo klasické skladby jsme slyšeli filmovou hudbu, populární hudbu a to v různých úpravách, kterou pedagogové „ušili“ přímo na míru svým žákům a ve hře je rovněž na pódiu podpořili. Absolventi hráli s radostí se svými kamarády, se svými učiteli, s učiteli jiných oborů a to vše přispělo ke krásné atmosféře.


A koho jsme mohli slyšet?
Tomáš Dvořák 4/II. sólový zpěv RV ze třídy Milady Hnitkové
Zuzana Korpasová 7/I. klavír ze třídy MgA. Jany Davidové
Vanessa Carolina Mowing 7/I. sólový zpěv ze třídy Milady Hnitkové
Matěj Neděla 4/II. klavír ze třídy Jany Šebestové
Veronika Obrusníková 7/I. klavír ze třídy Pavly Kukalové
Daniela Pacltová 7/I. klavír ze třídy Mgr. Anety Běhůnkové
Vojtěch Poloch 4/II. klavír ze třídy Mgr. Anety Běhůnkové
Adam Solich 4/II. klavír ze třídy Mgr. Anety Běhůnkové
Eliška Stařická 7/I. klavír ze třídy Bc. Jany Netočné
Srdečně blahopřejeme našim letošním absolventům!