Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

3. Absolventský koncert

9. května se uskutečnil letos už třetí absolventský koncert, tentokrát na naší pobočce Muglinov. Vystoupili na něm absolventi, kteří tuto pobočku navštěvují.

Program byl mimořádně pestrý. Rozezvučely se obě koncertní křídla a posluchači si mohli vychutnat jak nádhernou klasickou hudbu, tak i hudbu populární.

Zazněly skladby od starých mistrů ale i svěží soudobé melodie, které zahřály na duši i na srdci. Klavírní čísla se plynule prolínaly s čísly pěveckými a byly oživené dvěma hudebními vstupy absolventa bicího oddělení. Tím získal koncert svěží vyváženost a jiskru. Zazněly skladby Johanna Pachelbela, Josepha Haydna, Izaka Berkoviče, ale i písně Karla Kryla, Pavla Haberu či Franka Sinatru. Diváci si mohli vyslechnout dokonce i vlastní tvorbu jednoho z absolventů skladby.

Srdečného průvodního slova se zhostila naše kolegyně Hana Čašová, a i díky tomu vládla celý večer v koncertním sále mimořádně příjemná atmosféra. Koncert uzavřela společná píseň s názvem: „Kým vieš snívať“. A co víc dodat. Doufáme, že naším absolventům se všechny jejich sny vyplní, a to nejen ty hudební. My jim do dalších doteků s hudbou přejeme vše jen to nejkrásnější.  


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.