Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

3. absolventský koncert

V podvečer 2. 5. 2022 zazněly krásné tóny III. Absolventského koncertu v sále naší školy. Mohli jsme vyslechnout opravdu moc hezké výkony našich absolventů, kteří se snažili přednést vše, co se za léta studia se svými učiteli naučili a pochopili. Program byl velice pestrý, stejně tak různorodost nástrojů i oborů – od houslí, klavíru a fléten až k sólovému a komornímu zpěvu a komorní hře. Děkujeme všem pedagogům, korepetitorům a účinkujícím za příjemně strávený podvečer. Závěrem si můžeme jen přát, aby takto hezkých a obohacujících koncertů přibývalo a mohly nás nadále hladit po duši.


A koho jsme mohli slyšet?
Ďurovcová Eliška 7/1 housle ze třídy MgA. Daniely Buchalové
Horák Jiří 7/1 klavír ze třídy MgA. Liany Svobodové
Kovalská Zuzana 7/1 zpěv RV ze třídy BcA. Patrície Smoľakové
Kožušníková Ludmila 7/1 housle ze třídy MgA. Daniely Buchalové
Kuchta Vojtěch 7/1 klavír ze třídy MgA. Liany Svobodové
Quiala Wilson 4/2 flétna ze třídy Věry Juránkové
Sajdová Julie 7/1 zobcová flétna ze třídy MgA. Zuzany Tomáškové
Šormová Andrea 7/1 klavír ze třídy MgA. Liany Svobodové
Trvajová Sarah 7/1 sólový zpěv ze třídy BcA. Patrície Smoľakové