Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Obnoveny koncerty, vernisáže a akce školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12.01.2022 mohou na základě rozhodnutí vedení školy opět probíhat koncerty, vernisáže a další školní akce. Je ovšem zapotřebí dodržet platná opatření:

Publikum:

  • Osoby v publiku musí mít nasazený respirátor
  • Zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19
  • Při publiku nad 20 osob se musí osoby prokázat negativním PCR testem, certifikátem o dokončeném očkování, nebo prodělání covid 19
  • Výše uvedené bude kontrolováno pomocí aplikace čTečka
  • Vzdálenost publika od jeviště musí být minimálně 2 metry

Žáci:

  • Pro žáky výše uvedené neplatí, pokud je daná akce součástí výuky

Bližší informace k aktuálně platným opatřením najdete zde:https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Pokud se bude jednat o akci s publikem, kde bude více než 20 osob, přijďte prosím s dostatečným předstihem, abychom stihli před začátkem akce všechny zkontrolovat.

Těšíme se na viděnou na plánovaných akcích naší školy a prosíme o dodržení nařízených opatření.

Vedení školy


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.