A co dál…školení komunikačních dovedností a trénink paměti.

…..taková byla témata našeho květnového dvoudenního školení. Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí zejména v naší práci a vždy je něco, co lze zlepšit.

foto: A co dál

Lektorka dokázala vytvořit skvělou tvůrčí atmosféru, nenásilně zapojila do diskuse všechny přítomné a rozhovory vedla velmi milou, ale vysoce odbornou formou. Zabývali jsme se především komunikačním procesem, testem poznání své osobnosti, typologií člověka, vývojem lidského mozku, tréninkem paměti.

foto: A co dál

Obohacením bylo jistě cvičení na obě hemisféry mozku, cvičení na prostorovou orientaci a současně se kladl na posluchače nenásilnou, ale hravou formou důraz spolupracovat v kolektivu – všechno velmi důležitá a potřebná témata jak pro náš každodenní život, tak pro náš profesní život ve škole. V posledním bloku jsme probírali komunikační styly či strategie.

Během školení padlo několik zajímavých myšlenek, které určitě vedly několikrát k zamyšlení.