Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

A co dál…školení komunikačních dovedností a trénink paměti.

…..taková byla témata našeho květnového dvoudenního školení. Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí zejména v naší práci a vždy je něco, co lze zlepšit.

foto: A co dál

Lektorka dokázala vytvořit skvělou tvůrčí atmosféru, nenásilně zapojila do diskuse všechny přítomné a rozhovory vedla velmi milou, ale vysoce odbornou formou. Zabývali jsme se především komunikačním procesem, testem poznání své osobnosti, typologií člověka, vývojem lidského mozku, tréninkem paměti.

foto: A co dál

Obohacením bylo jistě cvičení na obě hemisféry mozku, cvičení na prostorovou orientaci a současně se kladl na posluchače nenásilnou, ale hravou formou důraz spolupracovat v kolektivu – všechno velmi důležitá a potřebná témata jak pro náš každodenní život, tak pro náš profesní život ve škole. V posledním bloku jsme probírali komunikační styly či strategie.

Během školení padlo několik zajímavých myšlenek, které určitě vedly několikrát k zamyšlení.