Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Absolventky tanečního oboru 2021

Vážení pánové, vážené dámy a slečny,

vítáme Vás na online přehlídce tanečního vystoupení dvou absolventek, které v roce 2021 ukončily sedmý ročník prvního stupně. Obě tyto nadané žákyně pokračují na naší ZUŠ i nadále ve studiu tance. Tuto online přehlídku pro Vás připravily i přes všechna úskalí, která tento školní rok přinesl a jsou moc rády, že Vám alespoň skrze videa mohou ukázat, co se doposud naučily a jakou vášeň k tanci v sobě skrývají.
Dále se těší, až Vám všechen svůj um budou moci ukázat na jevišti v koncertním sále, kde si pro Vás na příští rok chystají mimo jiné sólová vystoupení.
Účinkujícími dnes jsou:
Jana Mališová absolvuje 7. ročník I. stupně, v taneční třídě 6/I – 1/II MŠ G. Janka u Pavly Parchanské.

Jana tančí od svých sedmi let a nyní ji ze všech tanečních stylů nejvíce zajímá tanec klasický a contemporary. Tanci se chce věnovat i nadále, v rámci svého volného času. Mimo jiné hraje na klavír ve třídě paní učitelka Jany Davidové, kde tento rok taktéž absolvuje. Chodí do osmé třídy na základní škole Zelená, po které se plánuje vydat na střední školu zaměřenou na architekturu nebo stavebnictví. Má ráda psy a kamarády, se kterými tráví volný čas.

Sára Zátorská absolvuje 7. ročník I. stupně, v taneční třídě 6/I – 1/II MŠ G. Janka u Pavly Parchanské.

Sára taneční obor navštěvuje od svých šesti let, nyní ji nejvíce baví contemporary. Tanci se chce věnovat i nadále. Ve volném čase hraje badminton, kterému se věnuje přibližně dva roky, dokonce se již zúčastnila pár soutěží, přesto považuje tento sport spíše za koníček. Chodí do osmé třídy na základní škole, po které plánuje studium na obchodní akademii, nebo na střední škole podnikání. Miluje psy a střetávání s kamarády.

Pěkně se usaďte a přejeme Vám bohatý kulturní zážitek.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.