Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Absolventské pódium zářilo hudebním štěstím….

Poslední dubnové pondělí jsme měli u nás ve škole opravdu hezký hudební podvečer.

Za 115 let existence naší školy to byla zcela jistě velmi dlouhá řada absolventů, která se úspěšně věnovala studiu hudby. V pondělní podvečer k nim přibyla „šťastná sedmička“ klavíristů a zpěváků:

Martin Foltýn 7./I, klavír ze třídy Hany Čašové

Eliška Nágelová 7./I, sólový zpěv ze třídy Kláry Krejčí Curylové

Kristýna Nágelová 7./I, sólový zpěv ze třídy Kláry Krejčí Curylové

Michala Pondělíčková 4./II, klavír ze třídy Hany Čašové

Jiří Štencel 7./I, sólový zpěv ze třídy Milady Hnitkové

Elisabet Biolková 7./I, klavír ze třídy Pavly Kukalové

Sára Šnapková  4./II, klavír ze třídy Jany Davidové

Prožili jsme s našimi studenty hudební svátek, na který budeme rádi a dlouho vzpomínat.

Byl to pestrý koncert, v jehož programu zazněly skladby skladatelů baroka, romantismu, písňová tvorba minulého století a zcela rovnoprávně byla zastoupená hudba současná, která je naší mladé generaci blízká. Sólová a komorní hra, čtyřruční hra, sólový a komorní zpěv – pestrobarevná škála skladeb a písní, kterou interpreti koncertu předvedli, se hodně líbila.

Všichni byli v závěru na pódiu šťastni a oči jim zářily štěstím z krásných hudebních okamžiků.

Děkujeme všem těm, kdo pro nás 2.absolventský koncert letošního školního roku připravili.

Absolventi, jejich hosté, korepetitoři zpěváků a také pedagogové našich studentů – ti všichni se zasloužili o milý a neopakovatelný hudební zážitek.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.