Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Absolventský koncert v Parníku

Jako každý rok, tak i letos jsme mohli zažít vynikající přehlídku sólových i souborových vystoupení nejen našich absolventů, kteří se věnují nonartificiální hudbě, ale taky nově vznikajících kapel.

Večer zahájil nejpočetnější soubor pod vedením Luboše Konečného, s kterým jsme si mohli vychutnat soudobé skladby jako například Englishman in New York a Somewhere.

V absolventském repertoáru zazněly skladby různých žánrů. Publikum příjemně překvapilo uvedení autorských skladeb, zavzpomínalo se na nezapomenutelnou aranž našeho bývalého kolegy Richarda Kroczka, v duchu klubu Parník se vzdával hold také jazzu. Absolventi a posluchači vytvořili příjemnou atmosféru, ve které se nesl celý večer.

Děkujeme učitelům, rodičům, spoluhráčům a všem, kteří si přišli naše absolventy poslechnout. Již nyní se můžeme těšit na další příjemné setkání na stejném místě zase za rok.