Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Adventní koncert v novém kabátě

Dne 3. 12. 2023 se v Modlitebně Církve bratrské uskutečnil adventní koncert, na kterém se představili žáci a učitelé nejen hudebního, ale i výtvarného oboru. Koncert plynule navázal na loňský úspěšný koncert, který ukázal, že spojení jednotlivých oddělení a učitelů, kteří hudbu dělají s láskou, velkým zapálením, chutí a radostí, nemůže být šlápnutím vedle. Kolem těchto lidí se totiž utvoří skupina malých nadšenců, kteří dokážou tuto energii, radost z hudby a dobrou náladu předávat dál.

Koncert prošel inovací, využil všechny možnosti modlitebny, byl barevný, obohacený kostýmy, projekcí a všechny soubory podaly skvělý výkon. Program koncertu obsahoval především skladby s vánoční tématikou a mimo žáků se i hojně zapojili do doprovodných kapel i sami učitelé.

Adventní koncert zahájil svým varhaním číslem Václav Stuchlý ze třídy Pavla Rybky. Svou interpretací nejen vánočních koled naladilo do příjemné vánoční atmosféry hudební seskupení pod vedením Kateřiny Majerské.

První polovina koncertu byla hojně zastoupena žáky pěveckého oddělení ze tříd Olgy Bezačinské a Kláry Krejčí – Curylové. Všichni tito žáci podali skvělý výkon a publikum je ocenilo velkým potleskem. Pěvecké oddělení výkony svých žáků opět přesvědčilo, že má ve svých řadách mimořádné talenty. Starší žákyně podaly naprosto profesionální výkony a v řadách těch menších se klubou další malé pěvecké hvězdy.

Další specialitou tohoto koncertu bylo vystoupení flétnového souboru, kde se spojením dvou flétnových tříd vytvořilo náramné hudební těleso, které spolu se svými učitelkami Martinou Fischerovou a Zuzanou Tomáškovou zahrálo výběr vánočních písní. Pozadu nezůstaly ani zobcové flétny se svým pásmem tradičních českých koled.

V neobvyklé a orchestračně zajímavé formaci se letos prezentoval smyčcový soubor. Ke spolupráci si přizval domácí Ostravský dětský sbor pod vedením Jakuba Šatného ve skladbě Christmas Canon. V dalším vstupu pozvala vedoucí souboru Daniela Buchalová na pódium své kolegy, Kateřinu Havránkovou na harfu a Michala Besedu na elektrickou kytaru, aby společně předvedli, že i dva naprosto odlišné hudební žánry můžou vytvořit něco kompaktního.  Na melancholické komorní pasáže odpovídaly odvazové a rockové improvizace, to vše se skvělou vizuální projekcí a světelnými efekty na pozadí.

Za zmínku stojí i vystoupení dechového souboru pod vedením Lubomíra Konečného, který si pro toto uskupení vytvořil vlastní úpravy vánočních koled.

Velkým překvapením bylo hudebně dramatické vystoupení nejmladších žáků naši ZUŠ. Na loňskou spolupráci navázala i letos tvůrčí dvojice Oľga Bezačinská a Daniela Buchalová. Námětem pro vznik vánočního pásma „U Betléma“ byly čtyři autorské písně Josefa Fojty. Vznikl scénář a ve společné režii se zrodilo roztomilé dílo určené našim nejmenším. Žáci pěvecké třídy Oľgy Bezačinské se zhostili s obrovským nasazením jak rolí pěveckých tak recitačních a díky novým mikroportům mohla na jevišti vzniknout i pohybová interakce. Hudecká muzika složená z našich pedagogů pod vedením Daniely Buchalové zahrála dětem naživo a rekvizity s podobami betlémských zvířat nádherně ztvárnili žáci výtvarného oboru pod vedením Kláry Luxové. Společně investovaný čas pedagogů a ochota rodičů stály rozhodně za to. Malí herci sklidili na pódiu dlouho neutichající potlesk.

Na závěr koncertu se s posluchači rozloučili téměř všichni účinkující ve společné písni „Vánoční“, která byla tou závěrečnou tečkou za celým podvečerem. Náš koncert tak dostal oproti minulým ročníkům úplně nový kabát. Veselý a pestrobarevný.

Celým koncertem nás milým slovem provedla Hana Čašová.

Velký dík patří rovněž zvukařům Miloslavovi Novákovi a Danielu Jurčovi, projekce byla v rukou Romana Buchala a o foto se postarala Barbora Naščaková.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.