Termíny a témata hudební teorie

Termíny hudební teorie – 3. a 4. semestr 2019/2020
Akademie umění a kultury III. věku

Výuka předmětu Hudba v souvislostech a Hudební teorie bude probíhat v hlavní budově ZUŠ E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava – Mar. Hory ve třídě č. 18 v těchto časech:

 • Hudba v souvislostech: 17:45–18:30
 • Hudební teorie: 18:35–19:20

Vyučující: Mgr. Eva Polášková


Termíny a témata přednášek:

14. 10. 2019 (Pozor, jiný den!)

5. 11. 2019

 • „Baroko – včera, dnes a zítra aneb po stopách prostopášného slohu“ ,přednáší: Mgr. Eva Polášková
 • Opakování notopisu, křížky a bé, dur-mollový systém stupni

8. 12. 2019 (Pozor, jiný den – neděle!)

 • 18:00 Adventní koncert, kostel svatého Václava, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava a Přívoz

14. 1. 2020

 • „Ambient“, přednáší: Martin Dytko
 • Stupnice s křížky, rytmizace taktů

4. 2. 2020

 • Komentovaná exkurze do Českého rozhlasu Ostrava, Dr. Šmerala 2,702 00 Ostrava, průvodce: Igor Vašut
 • Stupnice s bé, „S čím se můžeme setkat v notovém zápisu“ (tempová označení, dynamická znaménka, označení přednesu, melodické ozdoby, artikulace a ozdoby…)

10. 3. 2020

 • „Sborové dění aneb z Ostravy až na do Latinské Ameriky“, přednáší: dr. Jan Mlčoch
 • Opakování stupnic, kvintakord (na podkladu stupnic)

7. 4. 2020

 • „O žesťových nástrojích“, přednáší: MgA.Roman Buchal
 • Základní harmonické funkce T, S, D; kadence – jednoduchý doprovod písně

12. 5. 2020

 • „Hudba a scifi“, přednáší: Mudr. Aleš Koval
 • Čtení akordových značek aneb „Hrajeme ze zpěvníku“

24. 6. 2020 (Pozor, jiný den – středa!)

X