Akordeonisté dotáhli svou úspěšnou soutěžní cestu do cíle!

Ve dnech 12. -14. 5. 2023 se konalo očekávané Ústřední kolo soutěží ZUŠ ve hře na akordeon v Chrudimi, v nádherných reprezentačních prostorách Regionálního muzea. Naši školu úspěšně reprezentovali v obrovské konkurenci celé České republiky dva žáci: FILIP STEFANOV a ROSTISLAV PETŘÍK ze třídy Kateřiny Majerské. A jak jsme se umístili?

FILIP STEFANOV získal ve své O. kategorii krásné 2. MÍSTO, z 21 žáků, kteří byli v této kategorii do 9 let našimi velkými konkurenty.

ROSTISLAV PETŘÍK získal ve své 4. kategorii také krásné 2. MÍSTO, z 10 žáků, taktéž po náročných, ohromujících výkonech ostatních.

Soutěž byla na vynikající úrovni, která neuvěřitelně stoupá každou soutěží ZUŠ ve hře na akordeon, ale také úžasnou přehlídkou nových, špičkových nástrojů, jak u soutěžících, tak u vystavujících čtyř světových akordeonových firem. Měli jsme po celou dobu trvání soutěže jedinečnou možnost, vyzkoušet si nejnovější nástroje, jejich zvuk, tón a nové možnosti hry na akordeon. Dokonce jsme se nic netušící dostali na facebookové stránky akordeonové firmy ČR DELICIE, když jsme ve chvilce volna hráli všichni tři společně TRIO, které si hrajeme spolu jen tak, pro radost.

Máme krásné a nezapomenutelné zážitky z této soutěže a celého dění v pěkném, malebném a čistém městě, jakým město Chrudim je.

S další energií a chutí budeme rádi vzpomínat na krásně prožité tři dny v tomto krásném místě v naší republice.

Vyučující Kateřina Majerská


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert