Aktuality

Přehlídka komorního zpěvu Stonava

V roce 2020 ve Stonavě neproběhla soutěž komorních ansámblů, jak jsme předpokládali, ale přehlídka komorního zpěvu. Naši školu reprezentovali ve 2. kategorii žáci Jiří Štencl – Aleš Hutník, ve 3. kategorii Tomáš Dvořák – Aleš Hutník a za amatérskou kategorii se prezentovali bratři Krayzlovi. Repertoár jsme zvolili velmi náročný. Kromě klasických písní A. Dvořáka a […]


Úspěch žáků ze třídy p. uč. Hnitkové v soutěži Pražský pěvec

I přes složitou situaci jsme se s mými žáky Aničkou Veselou a Dominikem Krayzlem rozhodli, že se přihlásíme do soutěže PRAŽSKÝ PĚVEC. Soutěž, kterou vyhlašuje dětská opera Národního divadla PRAHA, se konala letos vzhledem k podmínkám netypicky – a to pomocí zaslání nahrávek. Porotu tvoří renomování umělci, kteří hodnotí každý detail. Repertoár je předepsán a […]


Virtuální galerie žáků ze třídy E. Pilařové

Žáci z ateliéru Evy Pilařové zpracovávali několik tematických celků a současně se někteří z nich navíc připravovali na celostátní výtvarnou přehlídku „Boj s pandemií“, celostátní soutěž „Komenský a my“ a prestižní mezinárodní soutěž „Lidice 2021“. V rámci distančního vyučování , které probíhalo prostřednictvím aplikace MS Teams, zaujalo jejich pozornost téma „Moje ruka“ a její dekorativní volné ztvárnění. Současně se […]


Virtuální galerie žáků ze třídy V. Čašové

Žáci ZŠ Matiční se v distančním období věnovali kresbě barevných papírových vitráží, dále zpracovávali portrét – kresbu podle živého modelu, a v neposlední řadě se také naučili něco o moderním výtvarném směru – fauvismu. Jeho hlavním představitelem byl H. Mattis, který se zabýval jak malbou, tak i tvorbou barevných koláží. Někteří žáci se věnovali digitální […]


X