Aktualizace opatření ke koronaviru na školách a školských zařízeních v MSK

Vážení rodiče, zákonní zástupci, naši milí žáci a akademici,

v návaznosti na mimořádné opatření nařízené Ministerstvem zdravotnictví ohledně zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol, v návaznosti na doporučení ministra školství a na základě pokynů zřizovatele k Základním uměleckým školám v našem kraji oznamuji, že se s účinností od 11. 3. 2020 ruší na naší škole veškerá výuka až do odvolání ve všech oborech a na všech pracovištích.

V návaznosti na aktuální situaci a přijatá mimořádná opatření se až do odvolání ruší veškeré veřejné akce, vystoupení a koncerty naší školy.

Přečtěte si Informace k vyhlášení nouzového stavu.

V Ostravě 13. 3. 2020

MgA. Pavla Kovalová

ředitelka školy


Leave a Reply

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert