Aktuální opatření ve výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě včerejšího vyjádření vlády dochází k těmto změnám ve výuce:

  • Od středy 14. října 2020 00:00 hod. do 1. listopadu 2020 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. Proto naše škola opět od tohoto data přechází na formu distančního vzdělávání.
  • V rámci distanční výuky prosím postupně přejděte na nástroj MS Teams. Tento nástroj zavádíme na základě Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, které vydalo Ministerstvo školství, dále pak v souladu s pravidly zřizovatele pro poskytování a užívání sdílených ICT služeb platných pro zřízené příspěvkové organizace, kdy pro školy a školská zařízení je stanoveno využívat pro provoz elektronické pošty cloudových služeb Microsoftu, či Google. MS Teams nabízí pro učitele i žáky řadu výhod a skvělou možnost, jak zůstat i v rámci distanční výuky co nejvíce „v kontaktu“.
  • V souhlasu se zpracováním osobních údajů jsme po konzultaci s naším pověřencem pro GDPR byli nuceni změnit formulaci týkající se odůvodnění. Proto Vám souhlas posílám ještě jednou v příloze. Souhlas nám nyní nemusíte posílat naskenovaný. Za stávající situace postačuje, že udělíte souhlas tím, když se poprvé přihlásíte do účtu Microsoft. Samozřejmě platí, že jej můžete kdykoli vzít zpět a požádat o smazání účtu.
  • Za všechny mé kolegyně a kolegy vás chci požádat o součinnost při nastavení způsobu komunikace v jednotlivých studijních zaměřeních. I když zapojení se žáků do distančního vzdělávání je z pohledu zákona dobrovolné, naším zájmem je, aby žáci neztratili kontakt s pedagogy, kteří v nich rozvíjí radost z tvorby, která je důležitou součástí života každého z nás

Kdyby došlo k jakýmkoli dalším změnám, budu Vás o nich co nejdříve informovat, a to jak e-mailem, tak prostřednictvím webových stránek naší školy.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji především pevné zdraví!

S pozdravem

Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert