Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Ani zavřená škola nám nebrání muzicírovat, kreslit…

Muzicírujeme, kreslíme…

Jeden by si myslel, že když je škola zavřená a žáci mají co dělat, aby na dálku zvládli povinnou školní docházku, na muzicírování, kreslení a další umělecké aktivity nezbývá čas. Opak je ale pravdou. A to nás učitele moc těší. Jak vypadá výuka v aktuálních podmínkách?

Střípky z výuky na dálku

Naštěstí tu máme moderní technologie a překvapivě je dokáží využívat nejen žáci, ale i my učitelé a rodiče. Na denním pořádku je teď výuka prostřednictvím videohovorů. Učitelé natáčejí žákům instruktážní videa a nahrávky. Rodiče zase pořizují záznamy svých ratolestí. Komunikujeme pomocí mailů, sociálních sítí i telefonicky. A do toho všeho ještě někteří šijí roušky a pomáhají, jak se dá.

Distanční výuka v praxi
Ani klávesisté nezahálejí

Taky jste občas až dojatí tím, jak se lidé dokáží v hořkých časech semknout, vycházet si vstříc a hledat cesty, jak by to šlo? Já ano. Tímto si dovolím za sebe i za kolegy poděkovat všem rodičům. Jste to VY, díky komu jsme v kontaktu a můžeme vyučovat, přestože je škola zavřená.

Jindřich Schwarz


Leave a Reply

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.