Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Aprílové sborové soutěžení

Letošní sborová soutěž „Chrám i tvrz“ trefila zrovna na apríla, ale vtip to nebyl, naopak – brali jsme to velmi vážně . Pečlivé přípravy i soustředění, dlouhé korepetice a to vše narušované chorobami, dlouhými lyžařskými kurzy a školami v přírodě. Inu, jak už to tak v životě chodí, do poslední chvíle to bylo napínavé, v jakém počtu skutečně pojedeme a jak to vše zazpíváme. Zdařilo se a deštivou Ostravu jsme opouštěli s plně naloženým autobusem vstříc soutěžnímu klání.

Pak už vše nabralo rychlý spád – akustické zkoušky, rozezpívání, soutěžení, oběd…. Než jsme se nadáli bylo po všem. Naši Slavíci a Kosi byli šikovní, i když na velkém pódiu každému trochu zatrne, ustáli jsme vše se ctí. Mimořádný dík patří muzikantům, kteří nás doprovázeli – našemu obětavému a vždy připravenému panu učiteli Pavlovi Rybkovi, porotou oceněné flétnistce paní učitelce Zuzce Hodurové a bicí sekci, která se nakonec smrskla na duo Sebastien Walder a Štěpán Polášek – ti vezli největší bagáž: zvonkohry, vozembouch (který ještě vlastnoručně vyráběl někdejší šéf sboru Milan Chromík, toho času předseda poroty ve Vsetíně 😉), drhla, hůlky, šejkry a další pytel plný zázraků.

Během odpoledního programu pro děti, jsme měli čas setkat se s kolegy sbormistry a odbornou porotou. Je již tradicí této soutěže, že vše probíhá v milé kolegiální atmosféře, kde se spíše vyzdvihují klady a pestré přístupy interpretace jednotlivých sborů. Nikdo z rozborového semináře neodchází demotivovaný, ale odhodlaný zlepšit drobné nedostatky a inspirovat se kolegy. Nejinak tomu bylo i letos. Porota i my navzájem jsme se hlavně podpořili v tom, pracovat dále a rozvíjet dětskou muzikalitu a nemateriální hodnoty.

Aby to ale nekončilo úplně transcendentálně 😊, užili jsme si závěr skutečně parádně. Po vyhlášení výsledků jsme zůstali na koncert slovenské vokální formace „Fragile“ a skutečně jsme si s chutí zaskandovali, zatančili a zatleskali. Byly jsme vyjuchaní jako bychom byli spíše na ligovém zápasu Baníku než na sborové přehlídce. Bylo to opravdu radostné zakončení krásného a naplněného dne.

V závěru musíme poděkovat zejména korepetitorům a vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě a produkci, kolegovi z hlavního sboru J. Šatnému za duchapřítomnost a organizační pomoc a samozřejmě všem rodičům, kteří nás přijeli podpořit do Vsetína a kteří nám pomohli s organizací po celý den – zejména Zuzaně Mikulové za zdravotnický dozor a veselou mysl. Velký dík patří organizátorům celé akce, kteří udržují celou tradici téměř 30 let a že je to úkol heroický, netřeba zmiňovat. Tak zase příští rok na Vsetíně!

Za celý realizační tým Eva Polášková