MgA. Klára Borovičková

MgA. Klára Borovičková, Dis. je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala hru na klavír ve třídě Mgr. Moniky Tugendliebové. Po úspěšném absolvování studia pokračovala v bakalářskému studiu hry na klavír na Ostravské univerzitě ve třídě Mgr. Lukáše Michela, ArtD. Během tohoto období využila studijního programu Erasmus+ a vycestovala na půlroční pobyt do města Udine v Itálii.  V průběhu studia na Ostravské univerzitě se pravidelně účastnila klavírních kurzů a odborných seminářů.

Po absolvování bakalářského studia se rozhodla pro studium navazujícího magisterského programu na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. Zde studovala hru na klavír ve třídě prof.ssy Francy Bertoli. Během svého studia v Itálii si měla možnost prohloubit hru na cembalo ve třídě prof. Gianpietra Rosata nebo také hru na housle u prof.ssy Chiary Parrini. Aktivně se zde taktéž účastnila klavírních kurzů pod vedením prof. Uga Cividina. Za zmínku stojí další důležité osobnosti, které ji formovaly v jejím hudebním růstu, byl to např. prof. Valter Sivilotti, prof. Carlo Teodoro či prof.ssa Fabrizia Maronese.

Magisterský program v Italském Udine ukončila v roce 2021 s vyznamenáním.  V témže roce vyhrála konkurz na pozici učitele obligátního klavíru a korepetitora na konzervatoři v Žilině a od roku 2022 působí na ZUŠ E.Marhuly na pozici učitel klavíru.

E-mail: borovickova.klara@zusmarhory.cz