Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Buchalová Daniela, MgA.

Základní vzdělání ve hře na housle získala na naší základní umělecké škole (Lidové škole umění v Ostravě Mariánských Horách). Ve studiu pak pokračovala na Konzervatoři v Moravské Ostravě ve třídě prof. Luďka Capa. Po absolutoriu pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde promovala v oboru hudební management. V letech 1994 – 2002 vyučovala hru na housle na Základní umělecké škole v Příboře. Od roku 2000 je členkou Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od prvního ročníku konzervatoře je stále aktivní členkou hudební složky Souboru lidových písní a tanců Hlubina Ostrava. Na ZUŠ E. Marhuly vyučuje od roku 2016.

Email: buchalova.daniela@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.