Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Bylo, nebylo, stalo se, nestalo….

To Vám bylo tak: jednoho dne, 27. 5. 2024, se na Zámku ve Vítkovicích konala velká slavnost, a to v podobě již tradičního Koncertu talentů naší školy, žáků s rozšířenou výukou.

Atmosféra na zámku byla přímo pohádková, kouzelná také v tom, že na každého dýchne jedinečný interiér koncertního sálu. A to se Vám to potom hraje a zpívá. Představili se vynikající žáci hudebního oboru naší školy, jak sólově, tak také v komorních seskupeních, mnozí z nich nás reprezentovali na soutěžích a přehlídkách a umístili se přímo královsky.

Mnohdy na koncertě spoluúčinkovali se žáky také další pedagogové. Zazněly skladby a písně současné, ale i ty z dob minulých, hrajících se na zámcích a hradech.

A co bylo tou největší odměnou pro všechny na pódiu? Štědrý potlesk v zámeckém sále a s tím spojena ještě jedna úklona účinkujících navíc. Každý, kdo poslouchal, často se zatajeným dechem, odcházel po slavnosti nadšen a naplněn úžasným pocitem pohádkově stráveného večera. Děkuji všem, kteří byli s námi v pohádce, zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Kateřina Majerská

Foto: Jakub Kupčík


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.