Hana Čašová

Hana Čašová - učitelka klavíru, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava
Hana Čašová – klavír

Klavír, PHV
Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 1982 – obor klavír.

Ještě v době studia pedagogicky činná na LŠU v Bílovci, od roku 1981 až do roku 2004 ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

Od roku 2004 působí na ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě – Mar. Horách.

Věnuje se výuce klavíru (semináře, soutěže ZUŠ, Prague Junior Note, Dvořákův Lipník) a nemalou součástí její pedagogické praxe je práce s nejmenšími dětmi v přípravné hudební výchově.

Email: casova.hana@zusmarhory.cz