Čašová Veronika, BcA.

Veronika Čašová

Jmenuji se Veronika Čašová a působím jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách. V září 2019 jsme otevřeli třídu výtvarného oboru na prvním stupni ZŠ Matiční. Výuka tudíž probíhá přímo v budově školy v odpoledních hodinách. Prostředí výtvarného oboru znám velmi dobře, protože jsem sama prošla vzděláváním v základní umělecké škole.

Díky skvělému pedagogickému vedení výtvarnice Anity Přibylkové, která mě učila od 5 let a položila mi tak výborné základy pro výtvarné umění, mohu i já dnes působit jako pedagog. Vystudovala jsem střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a poté obor knižní grafika na Ostravské univerzitě.

Se svými žáky se věnuji základům kresby, malby, prostorového tvoření a v neposlední řadě také digitální kresbě. Snažím se o to, aby se žáci mohli především samostatně výtvarně vyjádřit, a proto do jejich prací zasahuji jen velmi opatrně a citlivě. Myslím si, že čím více se dítě může ve výtvarných technikách vyjádřit samostatně, tím lépe se pak formuje jeho výtvarná stránka osobnosti. Je velmi zajímavé pozorovat jejich vnitřní svět, který přenášejí do svých prací.

Součástí našeho vzdělávání jsou také návštěvy výstav a besedy se současnými mladými umělci, jejichž zkušenosti děti přijímají s velkým zájmem. K výuce máme nově také k dispozici grafické tablety a tužky značky Apple. Začínají se tak naplňovat pomaličku mé představy o vybudování počítačové třídy s výukou počítačové grafiky, kterou bych chtěla se svými žáky v nejbližší budoucnosti na naší škole realizovat.

Děti, umění a grafika jsou mou velkou láskou, koníčkem a od září také nádherným posláním. Jsem ráda, že mám práci, která mne baví a naplňuje a s radostí se ve výtvarce dívám na spokojené tváře žáků a jejich nově vznikající výtvory.

Email: casova.veronika@zusmarhory.cz


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert