Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Část houslové třídy na zkušené….

Sobotní zasněžené ráno 21. ledna 2023. Pro tři malé houslistky – těžká volba. Vezmu sáňky a půjdu na kopec, anebo futrál s nástrojem a půjdu si nechat poradit? … Jak to dopadlo?

Anička Polášková, Natálka van Nes a Verunka Zajacová nezaváhaly ani minutu. Již časně ráno vyrazily směr Základní umělecká škola Vratimov, kde se konal interaktivní houslový seminář. Děkujeme především skvělé lektorce, profesorce Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, paní MgA. Alžbětě Falcníkové, která se s velkou láskou, péčí a trpělivostí dětem věnovala. Je totiž moc dobře, slyšet názor někoho jiného, neustálé opravy a výtky, které jsou při výuce hry na housle nesčetné, slyšet z úst někoho jiného, v jiném podání, jinými slovy než od svého domovského kantora, navíc v jiném prostředí, je pro začínající houslisty velkým přínosem. Nebát se zahrát před někým neznámým, umět přijmout upozornění na nedostatek, komunikovat…toto všechno dnes děvčata zažila na vlastní kůži. Seminář jsme zakončily společnou hrou všech zúčastněných a dobrým obědem v IKEA, nad kterým jsme se domluvily, že hned od příštího týdne potáhneme pomyslnou laťku našeho snažení zase o kousíček výše.

Já za sebe jsem velice ráda, že dnes ráno ani jeden telefon, že by raději na ten kopec a stejně tak jako moje malé houslistky, tak i já jsme zpátky k domovu zamířily s velkým odhodláním do další společné práce. A zítra? Zítra hurá na ty sáňky!

Daniela Buchalová


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.