Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Rubrika: Hudební obor

Pillárová Marianna

Po maturitě na Konzervatoři v Košicích absolvovala v roce 1995 Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Vysokou školu múzických umění v Bratislavě absolvovala v roce 2001. Zúčastnila se také mezinárodních pěveckých kurzů u prof. Jevgenije Něstěrenka. Od roku 2001 je sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně […]


Dus Nikola

Vyučuje klasickou a folkovou kytaru. Hře na kytaru se věnuje od roku 2004, kdy začal navštěvovat hodiny u profesora Martina Ládra na ZUŠ v Porubě, lekce žánrové kytary navštěvoval později u Jana Kresty v zábřežském Akordu. Studoval muzikologii na Palackého univerzitě v Olomouci. Mimo hraní na kytaru se věnuje zpěvu, podílel se například na albu Manifest. Za […]


Strakošová Anna

Je studentkou cimbálu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a anglického jazyka na Ostravské univerzitě. Mimo jiné se podílí na organizaci hudebních festivalů Colours of Ostrava a Ostravské dny. V současné době také působí jako lektorka ve vzdělávacím programu Mladí ladí dětem. Hudbě na cimbál se věnuje jak v lidové, tak v artificiální podobě. Email: strakosova.anna@zusmarhory.cz


Šatný Jakub

Jakub Šatný je studentem oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Specializuje se na práci s dětskými a mládežnickými sbory a dále na výuku hudební nauky a hudebně teoretických předmětů. E-mail: satny.jakub@zusmarhory.cz


Slavíková Pavla, BcA.

Hra na housle Pavla Slavíková pochází z Opavy, kde od čtyř let navštěvovala ZUŠ Václava Kálika pod vedením MgA. Marcely Foltisové. Po přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pokračovala ve studiu u prof. Vítězslava Kuzníka, u kterého rovněž studovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V roce 2010, v rámci Erasmu, měla možnost studia na varšavské […]