Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Rubrika: Hudební teorie a skladba

Šatný Jakub

Jakub Šatný je studentem oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Specializuje se na práci s dětskými a mládežnickými sbory a dále na výuku hudební nauky a hudebně teoretických předmětů. E-mail: satny.jakub@zusmarhory.cz


Židková Helena, Mgr., Bc.

Helena Židková pochází z Petřvaldu u Karviné, kde s maminkou a sourozenci vystupovala na různých hudebních akcích. Během dětství a dospívání navštěvovala v Petřvaldě a v Ostravě hodiny sborového zpěvu, tance, klavíru a skladby. Studium kompozice u Olgy Šmídové zakončila absolventským koncertem 2. stupně na naší ZUŠ. Vystudovala hru na hoboj pod vedením Mgr. Jiřího […]


Dytko Martin

Vyučuje na ZUŠ Eduarda Marhuly hru na klasickou, rockovou, bluesovou, jazzovou a folkovou kytaru od roku 2017. Vyučuje také nauku o hudbě pro druhý stupeň od roku 2018. Působí v kapelách Sothein, Šamanovo zboží a Octopus field. Věnuje se také samostatnému jazz-ambientnímu hraní a tvorbě scénické hudby. Email: dytko.martin@zusmarhory.cz


Polášková Eva, Mgr.

Motto: „Donuť vstoupit.“ Vystudovala Všeobecné gymnázium v Novém Jičíně, kde působila coby korepetitorka školního sboru. Podílela se na vzniku vokálního tělesa S-Kvartet, jehož úspěšná dlouholetá činnost vyústila vydaným CD. Současně absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, ve varhanní třídě Aleše Rybky. Sbormistrovské vzdělání získala na PdF OU ve třídě prof. Lumíra Pivovarského. Na ZUŠ E. Marhuly […]


Běhůnková Aneta, Mgr. – MD

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř a gymnázium v Ostravě v klavírní třídě MgA. Michala Bárty. Účast na významných projektech a hudebních kurzech: 2007-2010 Mikulovské klavírní kurzy ve třídě doc. Ivana Gajana (SK) 2011 Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh na Moravě – Hana Vlasáková – klavír, Martin Hroch – cembalo 2012 Mistrovské klavírní kurzy v rámci oslav 100. výročí […]