Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Rubrika: Klávesové nástroje

Borovičková Klára, MgA.

MgA. Klára Borovičková, Dis. je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala hru na klavír ve třídě Mgr. Moniky Tugendliebové. Po úspěšném absolvování studia pokračovala v bakalářskému studiu hry na klavír na Ostravské univerzitě ve třídě Mgr. Lukáše Michela, ArtD. Během tohoto období využila studijního programu Erasmus+ a vycestovala na půlroční pobyt do města Udine […]


Buymister Oleksii, DiS.

Studoval obor hra na klavír na Státním hudebním lyceu S. Krušelnycké ve Lvově (Ukrajina). Pak pokračoval ve výuce stejného zaměření na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě, kterou dokončil v roce 2021. V současné době studuje na Fakultě umění Ostravské univerzity. Absolvoval kurzy Bieszczady bez granic v Sanoku, Polsko (2016-2019) a také festival Gradus ad Parnassum […]


Vavříková Marcela, MgA.

MgA. Marcela Vavříková vystudovala hru na klavír na Ostravské konzervatoři a navázala vysokoškolským studiem na JAMU Brno. Vyučuje hru na klavír, čtyřruční hru, doprovody a základy improvizace na vedlejším pracovišti ZUŠ E. Marhuly v prostorách ZŠ Zelená. Email: vavrikova.marcela@zusmarhory.cz


Netočná Jana, Bc.

Jana Netočná se narodila v Ostravě a hudbě se věnovala odmalička. K hodinám klavíru se v průběhu let přidaly varhany, ale čistě na hudební dráhu se vydala až po vystudování speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. První část studia absolvovala na Církevní konzervatoři v Opavě ve varhanní třídě MgA. Tomáše Thona, u téhož pedagoga […]


Foltýnová Radana, Mgr.

Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia v rámci Ostravské univerzity ve třídě Mgr. Marty Toaderové. Během těchto studií se úspěšně zúčastnila mnoha národních i mezinárodních soutěží. V letech 2000-2006 pedagogicky působila na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a od roku 2004 je odbornou asistentkou na Fakultě umění Ostravské univerzity. Radana Foltýnová je […]


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.