Rubrika: Smyčcové nástroje

BcA. Pavla Slavíková

Hra na housle Pavla Slavíková pochází z Opavy, kde od čtyř let navštěvovala ZUŠ Václava Kálika pod vedením MgA. Marcely Foltisové. Po přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pokračovala ve studiu u prof. Vítězslava Kuzníka, u kterého rovněž studovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V roce 2010, v rámci Erasmu, měla možnost studia na varšavské […]


Ing. Jiří Pospěch

Vyučuje hru na housle a nauku o hudbě. Vystudoval Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, obor hra na housle a violu ve třídě prof. Petra Vrány. Současně studoval obor Muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výuce hry na hudební nástroje se věnuje od roku 2010. Nejdříve na ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově a od […]


Mgr. Lukáš Novotný

Vyučuje hru na violoncello. Vystudoval konzervatoř v Ostravě a hudební fakultu Ostravské univerzity, obojí na violoncello. V letech 1996 – 98 absolvoval studijní pobyt v Luzernu ve Švýcarsku. Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava a Camerata Janáček, příležitostně hraje také v Oderberg kvartetu, se kterým v letech 2013 – 2017 doprovázeli Věru Špinarovou. Má široké pole […]


MgA. Daniela Buchalová

Základní vzdělání ve hře na housle získala na naší základní umělecké škole (Lidové škole umění v Ostravě Mariánských Horách). Ve studiu pak pokračovala na Konzervatoři v Moravské Ostravě ve třídě prof. Luďka Capa. Po absolutoriu pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde promovala v oboru hudební management. V letech 1994 – […]


Alena Šmídová, DiS.

Narodila jsem se 19. listopadu 1991 v Karviné. Bydlela jsem od malička v Petřvaldě, kde jsem vystupovala s mou matkou a sourozenci na plesech, akcích školy, koncertech, výstavách apod. Od útlého věku jsem hrála na housle nejdříve u p. Vlastimila Pacáčka, později u p. Marie Zedníčkové, u které jsem absolvovala I. cyklus. Navštěvovala jsem také […]