Rubrika: Zpěv

Jakub Šatný

Jakub Šatný je studentem oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Specializuje se na práci s dětskými a mládežnickými sbory a dále na výuku hudební nauky a hudebně teoretických předmětů. E-mail: satny.jakub@zusmarhory.cz


Dr. Jan Mlčoch

V roce 2009 vystudoval učitelství hudební výchovy a španělského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Sbormistrovství studoval pod vedením prof. Lumíra Pivovarského. V patnácti letech založil Komorní sbor EXIL, který působil při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a který se brzy stal respektovaným středoškolským tělesem. V roce 2007 se spolu se členy KS EXIL […]


MgA. Klára Krejčí Curylová

Jmenuji se Klára Krejčí Curylová, narodila jsem se 5. ledna 1978 v Ostravě. Po ukončení základního vzdělání jsem nastoupila na Konzervatoř v Ostravě, kde jsem absolvovala hlavní obor – hra na violoncello. Již na základní škole jsem vyhrála několik soutěží v recitaci a ve zpěvu. Z toho vznikla spolupráce s cimbálovou muzikou Technik a s […]


Milada Hnitková

V roce 1958 absolvovala Hudebně pedagogickou školu obor sólový a komorní zpěv u prof. Rudolfa Vaška. Od roku 1966 působila v Příboře jako učitelka sólového zpěvu a od roku 1972 – 1990 jako ředitelka školy. V roce 1998 nastoupila na ZUŠ E. Marhuly, kde se podílela na založení přípravného oddělení Ostravského dětského sboru „Skřivánci“. Vychovala […]


Mgr. Eva Polášková

Motto: „Donuť vstoupit.“ Vystudovala Všeobecné gymnázium v Novém Jičíně, kde působila coby korepetitorka školního sboru. Podílela se na vzniku vokálního tělesa S-Kvartet, jehož úspěšná dlouholetá činnost vyústila vydaným CD. Současně absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, ve varhanní třídě Aleše Rybky. Sbormistrovské vzdělání získala na PdF OU ve třídě prof. Lumíra Pivovarského. Na ZUŠ E. Marhuly […]