Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Rubrika: Zpěv

Pillárová Marianna

Po maturitě na Konzervatoři v Košicích absolvovala v roce 1995 Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Vysokou školu múzických umění v Bratislavě absolvovala v roce 2001. Zúčastnila se také mezinárodních pěveckých kurzů u prof. Jevgenije Něstěrenka. Od roku 2001 je sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně […]


Šatný Jakub

Jakub Šatný je studentem oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Specializuje se na práci s dětskými a mládežnickými sbory a dále na výuku hudební nauky a hudebně teoretických předmětů. E-mail: satny.jakub@zusmarhory.cz


Krejčí Curylová Klára, MgA.

Jmenuji se Klára Krejčí Curylová, narodila jsem se 5. ledna 1978 v Ostravě. Po ukončení základního vzdělání jsem nastoupila na Konzervatoř v Ostravě, kde jsem absolvovala hlavní obor – hra na violoncello. Již na základní škole jsem vyhrála několik soutěží v recitaci a ve zpěvu. Z toho vznikla spolupráce s cimbálovou muzikou Technik a s […]


Hnitková Milada

V roce 1958 absolvovala Hudebně pedagogickou školu obor sólový a komorní zpěv u prof. Rudolfa Vaška. Od roku 1966 působila v Příboře jako učitelka sólového zpěvu a od roku 1972 – 1990 jako ředitelka školy. V roce 1998 nastoupila na ZUŠ E. Marhuly, kde se podílela na založení přípravného oddělení Ostravského dětského sboru „Skřivánci“. Vychovala […]


Polášková Eva, Mgr.

Motto: „Donuť vstoupit.“ Vystudovala Všeobecné gymnázium v Novém Jičíně, kde působila coby korepetitorka školního sboru. Podílela se na vzniku vokálního tělesa S-Kvartet, jehož úspěšná dlouholetá činnost vyústila vydaným CD. Současně absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, ve varhanní třídě Aleše Rybky. Sbormistrovské vzdělání získala na PdF OU ve třídě prof. Lumíra Pivovarského. Na ZUŠ E. Marhuly […]


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.