Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Česká klavírní moderna dětem Praha 2020

Ve dnech 25.-26. ledna 2020 se v krásných prostorách kostela sv. Vavřince na Malé Straně v Praze konala přehlídka mladých pianistů ze všech koutů republiky, na které se představili se svým vystoupením také žáci naší školy pod vedením paní učitelky Hany Čašové a Anety Šoborové.

Na programu festivalu byla interpretace děl české klavírní moderny 20. a 21. století. V rámci dvou dnů proběhly čtyři koncerty, na nichž se představili žáci základních uměleckých škol různých věkových kategorií v sólové a čtyřruční hře.

Naši žáci měli na svém pestrém repertoáru připraveny sólové skladby různých žánrů a stylů od jazzu až po současnou modernistickou klavírní tvorbu. V sólové hře se představil František Chmelař a žákyně Tereza Boucná a Daniela Pacltová. V rámci čtyřruční hry se představilo na koncertním pódiu také klavírní duo naší školy Martin Foltýn a František Chmelař.

V průběhu akce měli naši žáci také možnost navštívit České muzeum hudby a shlédnout zde zajímavé exponáty sbírky hudebních nástrojů z celého světa.

Všem účinkujícím a pedagogům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další 5. ročník festivalu!!!


Leave a Reply