Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Čímtačára – online výtvarná soutěž

Jak je pro naše žáky a studenty důležité udržet si kontakt s výtvarným světem i v době, kdy tomu podmínky moc nepřejí?
Konfrontace s ostatními vrstevníky a jejich tvorbou, úzký kontakt s učiteli, možnost srovnávání, podpora zdravé soutěživosti – to vše posouvá naše žáky vpřed a motivuje je k další tvorbě. Také učitelé potřebují rozšiřovat své obzory, konfrontovat a inspirovat se prací svých kolegů ze všech koutů republiky.
Cílem tohoto projektu je proto vytvořit pomocí každoročních soutěžních i nesoutěžních přehlídek obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů výtvarných oborů

Zadání 1. ročníku on-line soutěžní i nesoutěžní výtvarné přehlídky pro děti i dospělé

Inspirativní téma 2021

BLUDIŠTĚ

Bludiště v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech… Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru, místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí…

Z naší ZUŠ se soutěže účastní tito žáci ze třídy Evy Pilařové a Veroniky Čašové:

Andrea Židková

Evelína Kramářová

Kateřina Bestová

Kateřina Jeřábková

Nela Ioanidisová

Soňa Vojkovská

Tomáš Piatkovský

Vojtěch Dobeš

Nghuyen Linh Nhat

Emma Gajdošíková

František Eliáš

Josef Eliáš

Hlasovat můžete do 31.5.2021 na https://www.cimtacara.cz/