Další úspěch literárně dramatického oddělení!

23.4.2022 se uskutečnila v DDM v Hlučíně další soutěžní přehlídka pro mladé amatérské herce a žáky dramatického oboru při ZUŠ v Moravskoslezském kraji „POHÁREK 2022“. Tato přehlídka je určena věkové kategorii od 16 ti let a více. I této akce se zúčastnili žáci LDO naší školy ze třídy paní učitelky Ludmily Forétkové – Sára Stoklasová a Oliver Kanyza. Konkurence a úroveň jednotlivých vystoupení byla na velmi dobré úrovni . Odborná porota složená z významných ostravských uměleckých osobností velmi důkladně a přiměřeně přísně hodnotila a rozebírala jednotlivá vystoupení.

I v takto náročném prostředí naši žáci obstáli se ctí a zaujali svými výkony. Dostalo se jim pochvaly od poroty i přítomných diváků a spolusoutěžících. Také si pak v rozpravě vyslechli připomínky, nápady a podněty pro další zlepšení a svůj umělecký vývoj do budoucna. Porotu pak zaujala zejména naše žákyně Sára Stoklasová, která se umístila na druhém místě a stejně jako v předchozí soutěžní přehlídce „Kandrdásek 2022“ opět dostala doporučení od komise na další postup na národní přehlídku. V tomto školním roce je to zase další velký úspěch dramatického oddělení a opakovaný úspěch žákyně Sáry Stoklasové, která se každou soutěží zlepšuje a získává nejen ocenění, ale především cenné zkušenosti. Oba žáci, Sára i Oliver, velmi zdařile a úspěšně reprezentovali naši školu.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert