Další úspěch našeho literárně dramatického oboru

V nově zrekonstruované budově ZUŠ v Krnově proběhlo ve dnech 22. 3. – 23. 3. krajské kolo LDO – ZUŠ soutěžní přehlídky Přednes a dramatický výstup. Účast byla velká, protože soutěž se konala po dlouhé době a přítomní byli žáci a pedagogové oboru LDO z celé severní Moravy. Tříčlenná odborná porota neměla lehké rozhodování, protože úroveň většiny výstupů byla velmi vysoká. Za naši školu se soutěže zúčastnily dvě žákyně LDO – Kristýna Bergerová a Kateřina Chromčáková ze třídy Ludmily Forétkové. Ve velké konkurenci se neztratily a obstály se ctí.

Kateřina ve své hodně zastoupené kategorii získala od poroty čestné uznání a Kristýnka byla za svůj hravý a přirozený herecký výkon oceněna od poroty Zlatým pásmem. Celé dvoudenní setkání bylo pro všechny velmi inspirativní a pro všechny vystupující žáky hodně motivující. Oběma žákyním blahopřejeme!


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert