Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Další velký úspěch v celostátní soutěži „Svět očima dětí“ Praha 2020

V 17.ročníku celostátní výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky uspěli ve velké konkurenci žáků studenti z ateliéru Evy Pilařové. Výtvarně zpracovali  téma, které je označeno jako novodobá fóbie, která spočívá v závislosti na vlastním mobilním telefonu a nazývá se NOMOFOBIE.

Cílem soutěže bylo poukázat na prevenci sociálně patologických jevů.

TOMÁŠ PIATKOVSKÝ To mně hlava nebere“

EVELÍNA KRAMÁŘOVÁ„Mám toho plnou hlavu“

Záštitu nad  projektem převzal JAN HAMÁČEK, ministr vnitra

Oběma žákům srdečně blahopřejeme.