Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Davidová Jana, MgA.

Jana Davidová - učitelka klavíru, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava
Jana Davidová – klavír

Jana Davidová vystudovala hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Hany Kundrátové a dále pokračovala na Fakultě umění Ostravské univerzity ve třídě prof. Rudolfa Bernatíka. V průběhu studia na univerzitě absolvovala zahraniční stáž v Německu (Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar), kde se věnovala nejen hře na klavír, ale také studiu doprovázečské praxe.

V současné době vyučuje hru na klavír na ZUŠ E. Marhuly, působí jako korepetitorka a od roku 2014 zde zastává funkci zástupkyně ředitelky školy.

Email: davidova.jana@zusmarhory.cz


Koncert talentů

Koncert talentů