Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Do soutěže o nejlepší PF 2021 se zapojilo 112 žáků. Kdo zvítězil?

V rámci výtvarného oboru jsme na naší škole vyhlásili soutěž o nejlepší PF 2021. Příjemně nás překvapilo, že se do ní i přes pokračující distanční výuku zapojilo celkem 112 žáků. Zúčastnili se žáci ze všech ateliérů – Mgr. Kláry Luxové, Mgr. Evy Pilařové a Bc. Veroniky Čašové.

Porota hodnotila zejména citlivost a ojedinělost námětu, kompozici, barevnou vyváženost práce a vhodnou techniku zpracování. Ze všech žákovských prací vybrala 9 nejlepších návrhů a z nich udělila hlavní cenu vítězné PF pro rok 2021.

Vítězkou se stala Ester Zboranová (9 let) ze třídy Veroniky Čašové.

Všem soutěžícím děkujeme za krásné práce a výhercům srdečně blahopřejeme.

Kategorie I. 4-7 let

Kategorie II. 8-11 let

Kategorie III. 12-18 let