Dobročinný advent

Advent – čas půstu, zbožného rozjímání, naděje. Doba očekávání příchodu Spasitele na svět a také dobročinnosti. I naši žáci se stali součástí dobročinných koncertů, jejichž výtěžek byl věnován dětským domovům.

Během adventní doby vystoupili žáci naší školy – Anna Veselá, Adéla Hladíková, Markéta Horsáková, Tomáš Dvořák, Aleš Hutník, Jiří Štencel a Matyáš Tabášek, na dvou adventních koncertech, a to v kostele v Ostravě – Radvanicích a v Trojhalí Karolina. Koncerty se konaly pod záštitou KNV a známých umělců Evy Burešové a Davida Kollera.

V pásmu vánočních a populárních písní, které s žáky připravila paní učitelka Milada Hnitková, předvedli žáci výborné výkony, za což byli odměněni velkým ohlasem publika.

Svou hrou je podpořili také Pavla Kovalová na klavír a Zuzana Hodurová na flétnu.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert