Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Dramaťáci na konci školního roku ještě zabodovali

V závěru loňského školního roku zaznamenaly žákyně dramatického oboru ze třídy Ludmily Forétkové ještě velké úspěchy.

Žákyně Julie Pálková se zúčastnila národní přehlídky pro mladé amatérské herce ve Velké Bystřici 10. 6. 2023, kde se umístila na druhém místě a koncem června pak úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na VOŠ v Praze obor herectví, kam byla přijata.

Žákyně LDO Ivana Šlachtová udělala přijímačky (také v průběhu června) na VOŠ ve Zlíně, také na obor herectví. Takže i v loňském roce se podařilo úspěšně  připravit žákyně LDO k dalšímu studiu herectví, poté co všechny uspěly i v dramaťáckých soutěžích a přehlídkách.

Oběma žačkám i paní učitelce gratulujeme.