Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Face2Art 2022 – Hudební mládež ČR – Jeunesses Musicales International a žák oboru Populárního zpěvu naší ZUŠ na předních příčkách!

Hudební mládež ČR je členem mezinárodní organizace Jeunesses Musicales International se sídlem v Bruselu. Ta sdružuje jednotlivé národní organizace Jeunesses Musicales (Hudební mládeže) ve více jak 45 zemích světa a působí v mnoha dalších státech. JMI je tak podle zdrojů UNESCO největší světovou organizací zabývající se kulturou a mládeží.

Jakub Olbert, žák ze třídy Oľgy Bezačinské oboru Populární zpěv, se umístil se svou vlastní autorskou písní Lidský tvor v soutěži Face2Art 2022HUDEBNÍ MLÁDEŽ ČR – Jeunesses Musicales v kategorii PÍSEŇ na krásném 2.místě!

Soutěžní projekt virtuální galerie Face2Art navazuje na předchozí aktivity Hudební mládeže ČR podporující tvůrčí aktivity umělecky nadaných mladých lidí. Jsme velmi rádi, že žák naší ZUŠ Jakub Olbert, se účastnil tak prestižního projektu. Ještě větší radost máme z toho, že uspěl a ocitl se na předních příčkách. Myslím, že je to další důkaz toho, že naše ZUŠ jde s dobou a snaží se své žáky podporovat ve všech jejich uměleckých aktivitách. Ti to škole vrací důstojnou a úspěšnou reprezentací.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 10. 12. 2022 na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde si Jakub převzal cenu z rukou samotných organizátorů. Na slavnostním předávání cen zazněly všechny vítězné písně, tedy i Jakubova píseň Lidský tvor, kterou interpretoval za svého vlastního klavírního doprovodu. Našemu vítězi srdečně gratulujeme a do další umělecké a tvůrčí činnosti mu přejeme hodně úspěchů!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.