Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Fischerová Martina, MgA.

Martina Fischerová - učitelka flétny, ZUŠ E. Marhuly - Ostrava
Martina Fischerová – flétna

Vedoucí dechového oddělení. Vyučuje hru na příčnou a zobcovou flétnu. Působí jako externí pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě – vyučovatelská praxe.

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Ostravské univerzity, obor flétna.

Byla členkou operního orchestru Slezského divadla v Opavě a operního orchestru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Spolupracovala s tělesy Cameratta Janáček, Janáčkův komorní orchestr, Kubínovo kvarteto a Collegium 21. Vystupovala sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava a pořídila několik nahrávek pro Český rozhlas Ostrava.

Je také absolventkou flétnových kurzů Jana Kvapila, Františka Malotína, Václava Kunta a Petra Pomkly a nadále se pravidelně účastní dalších kurzů.

Hlavním cílem není vychovávat profesionální muzikanty, ale především to, aby žáky hudba bavila a byla jim radostí a koníčkem i po skončení ZUŠ.

Email: fischerova.martina@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.