Flétnový workshop

14. únor – někdo slaví sv. Valentýna, někdo svou lásku projeví i jinak. Lásku k práci, kterou má rád, k dětem, k možnosti podělit se o své zkušenosti, předat je malým nadšeným flétnistům a načerpat i trochu té inspirace ke své práci.

Velmi často jezdíme na různé semináře rozšiřovat své obzory ve výuce. Tentokrát se role obrátily a pozvání na vedení workshopu přijala Martina Fischerová.

ZUŠ Bystřice od Hostýnem, místo, které i díky Bystřické letní flétně tímto nástrojem žije, přivítala velmi vřele naši paní učitelku. Nadšení flétnisté všech věkových kategorií, hltající každou radu, připomínku i pochvalu, příjemné prostředí i domácí koláčky – to vše vždy vládne po celou dobu a slibuje hezky strávené odpoledne.

Děkujeme za pozvání paní ředitelce Pavle Caletkové, flétnistce Petře Bradáčové a určitě plánujeme tuto akci zachovat nebo třeba i spolupráci rozšířit.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert