Gratulace k velkému úspěchu v soutěži Hlas Česka!

Ve dnech 19.4. až 15.5. probíhala online československá pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska. Soutěžilo se v klasickém zpěvu, ale i ve zpěvu moderním, tedy populárním. Celkový počet soutěžících v klasickém zpěvu byl 102 a v populárním zpěvu soutěžilo až 271 soutěžících! Porota hodnotila zaslané videonahrávky. Naše škola měla hned několik želízek v ohni, a to jak v klasickém, tak i v populárním zpěvu. 

V klasickém zpěvu si odnesli ceny: 

Matěj Lux – 3.místo v 0.kategorii (pedagog Oľga Bezačinská) 

Dominik Krayzel – 3.místo ve IV.kategorii (pedagog Milada Hnitková)

Kateřina Vajdová a Natálie Balášová – 2.místo v kategorii Komorní zpěv klasický (pedagog Milada Hnitková) 

Dominik a David Krayzlovi – Čestné uznání v kategorii Komorní zpěv klasický (pedagog Milada Hnitková)

Tomáš Dvořák a Aleš Hutník – Čestné uznání v kategorii Komorní zpěv klasický (pedagog Milada Hnitková).

V populárním zpěvu si odnesli ceny:

Klára Bačíková – Čestné uznání v kategorii IIa. (pedagog Oľga Bezačinská) 

Veronika Kuchařová – Čestné uznání v kategorii IIa. (pedagog Oľga Bezačinská) 

Michael Čapek – Čestné uznání v kategorii IIa. (pedagog Oľga Bezačinská) 

Lucie Bendová – Čestné uznání v kategorii IIIa. (pedagog Oľga Bezačinská) 

Sára Grossmannová – 2.místo v kategorii IIIa.(pedagog Oľga Bezačinská) 

Veronika Kuchařová a Michael Čapek – Čestné uznání v kategorii Komorní zpěv moderní (pedagog Oľga Bezačinská) 

Lucie Bendová a Veronika Kuchařová – 2.místo v kategorii komorní zpěv moderní (pedagog Oľga Bezačinská).

Za největší úspěch v oboru Populární zpěv však považujeme skutečnost, že na základě prezentace našich žáků v soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska, byli všichni naši soutěžící: Klára Bačíková, Veronika Kuchařová, Michael Čapek, Lucie Bendová a Sára Grossmannová, osloveni TV Nova a TV Markíza ke spolupráci a vyzváni k účasti v soutěži Superstar, kde byli pozváni přímo do TV a to bez jakýchkoliv castingů. Je to známka toho, že obor Populární zpěv si na naši ZUŠ našel své místo a daří se mu. 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme! Poděkování patří i samotným pedagogům za přípravu svých žáků, Miladě Hnitkové a její korepetitorce Pavle Kovalové, taktéž Olze Bezačinské, která své žáky na klavír doprovázela sama.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert