Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Gratulujeme J.Kupčíkovi k ocenění!

Dlouho očekávané a neustále překládané „Ocenění pedagogických pracovníků“ se konečně mohlo uskutečnit. Poděkování je už tradiční akcí u příležitosti Dne učitelů, ale letos muselo být kvůli pandemii posunuto právě až na konec školního roku. Moravskoslezský kraj ocenil dvacet pedagogů, kteří svou prací a metodami mohou být příkladem i těm ostatním.

Jsme velmi rádi, že náš milý kolega Jakub Kupčík patří mezi ně!

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000026342/ms-kraj-ocenil-dve-desitky-pedagogu-vybrani-byli-ti-co-detem-davaji-neco-navic

Podívejte se na krátký fejeton.