Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Havránková Kateřina, Mgr.

Kateřina Harvánková – harfa

V roce 2008 jsem absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v harfové třídě Ady Balové, na jejíž vřelý a osobitý odkaz se snažím ve svém pedagogickém působení navazovat minifestivalem „Adina kouzelná harfa“.

Kromě toho mám úspěšně dokončeno studium na Ostravské univerzitě (obor Učitelství pro II. stupeň ZŠ – Hudební výchova – Český jazyk s literaturou), kde jsem v letech 2010-2015 působila jako externista na katedře Hudební výchovy.

Aktivně se účastním národních i mezinárodních konferencí s hudebněpedagogickou problematikou, koncertuji, v letech 2010–2016 jsem působila jako externí harfistka v souboru Opereta-muzikál v Divadle Jiřího Myrona. Momentálně mě nejvíce zaměstnávají dětské a batolecí písně a profesní otázka, jak dětem předávat radost z hudby tak, aby je návštěva ZUŠ poznamenala jen pozitivně.

Email: havrankova.katerina@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.