Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Hnitková Milada

V roce 1958 absolvovala Hudebně pedagogickou školu obor sólový a komorní zpěv u prof. Rudolfa Vaška. Od roku 1966 působila v Příboře jako učitelka sólového zpěvu a od roku 1972 – 1990 jako ředitelka školy. V roce 1998 nastoupila na ZUŠ E. Marhuly, kde se podílela na založení přípravného oddělení Ostravského dětského sboru „Skřivánci“. Vychovala řadu zpěváků, kteří se zpěvu věnují ať profesionálně nebo jako amatéři.

V roce 1998 byla oceněna KNO – odbor školství za příkladnou pedagogickou činnost.

Její žáci se zúčastňují na domácích i mezinárodních pěveckých soutěžích, kde se umísťují na předních místech, např. Pražský pěvec (Národní divadlo Praha), Pěvecká soutěž Rudolfa Petráka (Žilina), Pro Bohemia (Ostrava), Slovanská hudba (Ostrava), Stonavská Barborka (Stonava), Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina Iuventus Canti (Vráble) ad.

Za svou pedagogickou činnost byla v roce 2018 vyznamenána ministrem školství za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost „Medailí 1. stupně“.

Email: hnitkova.milada@zusmarhory.cz


Leave a Reply