Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Hodurová Zuzana, Mgr. art. – MD

Zuzana Hodurová – flétna

Vyučuje hru na zobcovou a příčnou flétnu.

V letech 2011-2017 studovala hru na flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě MgA. Jiřího Bystroně. V průběhu studia hrála ve flétnovém souboru Flauteto, se kterým se v roce 2016 stala laureátkou mezinárodní soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus pořádané ve Vidnavě. Po absolutoriu pokračovala ve studiu hry na flétnu na Fakultě umění Ostravské univerzity a nyní dokončuje magisterské studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Dagmar Zsapkové.

Email: hodurova.zuzana@zusmarhory.cz