Hráli jsme v Bruselu!

Ve dnech 5. a 6. 12. 2022 se v Evropském parlamentu v Bruselu konala významná konference ve spolupráci Evropského parlamentu, českého předsednictví a Komise s názvem Umění spojuje, která uzavírala Evropský rok mládeže v rámci českého předsednictví v radě EU. Jako jedni z celkem šesti Základních uměleckých škol z celé České republiky jsme byli vybráni, abychom reprezentovali náš unikátní systém uměleckého vzdělávání na půdě Evropského parlamentu. Tohoto úkolu jsme se chopili s velkou ctí a radostí.

Naši ZUŠ reprezentoval mladý talentovaný pěvec Dominik Krayzel, který přednesl píseň Bedřicha Smetany a ikonicky známou skladbu Granada v úpravě Lubomíra Konečného pro zpěv, flétnu a klavír v doprovodu paní ředitelky Pavly Kovalové a flétnistky Zuzany Hodurové. Zároveň toto trio doprovodilo i vystoupení tanečnic ze ZUŠ Bystré, které předvedly zajímavé choreografie na hudbu Leonarda Cohena a Petra Hapky, kde se přidala svým zpěvem Irena Pohl Houkalová, ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open. Paní ředitelka také doprovodila dětský sbor ZUŠ Liberec SEVERÁČEK.

Celý koncert byl přijat vřelým potleskem a nadšením. V publiku seděly osobnosti jako paní euro komisařka Věra Jourová, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš nebo náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Akce byla zaštítěna paní poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou. 


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert