Informace k organizaci výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

s přicházejícím podzimem přibývá žáků, kteří jsou v karanténě, nebo nemocní. V této souvislosti řešíme zpravidla 2 situace, o kterých bych Vás ráda informovala:

  • Žáci, kteří jsou v karanténě nebo nemocní, často automaticky počítají s tím, že budou mít místo prezenční výuky online hodinu. Věřím, že pokud to jen trochu jde, naši učitelé se snaží tomuto maximálně vyhovět. Ne vždy je to však možné – např. pokud v danou dobu pedagog vyučuje na pobočce, kde není internet apod. Realizovat online hodinu v jiném čase než dle rozvrhu nelze. Pokud se žák neúčastní výuky prezenčně, učitel zůstává ve škole a věnuje se jiné práci. V případě, že by online hodina proběhla v jiný čas, jednalo by se o hodinu přesčasovou. Dle aktuálního stanoviska Ministerstva školství základní umělecké školy nemají povinnost vyučovat distančně, a to ani žáky, kteří jsou v karanténě. Tato povinnost nastává až v případě, kdy z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole. Výše uvedené platí pro individuální výuku. Kolektivně vyučované předměty (např. Výtvarná tvorba) nelze vyučovat kombinovaně – tedy současně část žáků prezenčně a část distančně.
  • Stává se, že na prezenční výuku chodí i žáci, kteří jsou nemocní – mají rýmu, kašlou, stěžují si na bolest v krku, pro kterou nemohou zpívat apod. Chtěla bych Vás poprosit, abyste neposílali děti do školy, pokud jsou nemocné. Mohou takto nakazit další spolužáky a pedagogy, a ochromit tak chod celé školy. Předejděme komplikacím, kdy Vás učitelé kontaktují, abyste si pro nemocné dítě přijeli. Věřím, že jsme všichni rádi, že můžeme učit prezenčně. Udělejme tedy společně vše pro to, aby to tak zůstalo.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji všem pevné zdraví a krásný podzim.

S přáním krásného dne

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka ZUŠ E. Marhuly


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert