Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. května 2021 platí pro výuku na ZUŠ níže uvedené:

  • individuální výuka probíhá prezenčně,
  • kolektivní výuka (Nauka o hudbě, komorní a souborová hra, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor) – umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech, v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině anebo nadále probíhá distančně,
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (např. FFP2, KN 95) po celou dobu pobytu ve škole,
  • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje), nemusí žáci při výuce nosit roušku,
  • je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob,
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky,
  • žáci účastnící se prezenční výuky nebo konzultací jeden učitel – jeden až tři žáci nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15 m2,
  • zaměstnanci ZUŠ Eduarda Marhuly mají povinnost testovat se 1x týdně.

S přáním pěkného dne

Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert