Informace k provozu školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
rozvolňování opatření pokračuje, a proto nás čeká od pondělí 24. května několik změn v organizaci výuky:

 • Žáci, kteří se účastní výuky ve větším počtu než 10 žáků, musí buď:
  • Prokázat, že absolvovali s negativním výsledkem PCR test nejdéle před 7 dny
  • Prokázat, že absolvovali s negativním výsledkem antigenní test nejdéle před 72 hodinami
  • Být očkovaní a mít minimálně 14 dní po poslední dávce vakcíny
  • Doložit, že prodělali COVID v uplynulých 90 dnech
  • Doložit čestným prohlášením, že absolvovali s negativním výsledkem antigenní test nejdéle před 72 hodinami v jiné škole, či u zaměstnavatele
  • Podstoupit antigenní test
 • Pro žáky, kteří se účastní výuky v počtu do 10 žáků, a pro žáky mladší 6 let výše uvedené neplatí
 • V budově ZUŠ se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby
 • Přijímací zkoušky nejsou ničím omezeny a mohou se konat, účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením

Přesné znění výše uvedeného najdete v Mimořádném opatření č. 471 ze 17. května 2021 a v Informacích k provozu škol a školských zařízeních od 24. května 2021.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, nesmí škola umožnit účast na vzdělávání.

Ohledně organizace výuky konkrétních předmětů se Vám ozvou jednotliví vyučující.

S přáním pěkného dne
Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy


X