Informace k výuce od 25.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
jsem velmi ráda, že Vám mohu oznámit, že od středy 25. listopadu začneme opět vyučovat prezenčně.
Výuka bude probíhat v následujícím režimu:

  • Individuální výuka (tedy výuka, kde je učitel a 1 žák) bude probíhat prezenčně. Jedná se především o výuku hudebního oboru.
  • V případě, že žák nebude chtít využít prezenční formu výuky, bude moct i nadále využívat distanční výuky. Distanční výuka však bude probíhat dle standardního rozvrhu hodin. Žák tedy bude mít distanční výuku ve stejnou dobu, v jakou mívá výuku prezenční.
  • V rámci výuky kolektivních předmětů bude prezenční výuka možná formou individuálních konzultací. U konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. Distanční výuka zde tedy poběží dále. Na konkrétních možnostech individuálních konzultací se s Vámi domluví jednotliví vyučující.

Pro prezenční výuku budou platit následující opatření:

  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků.

Bližší informace k výuce od středy 25. listopadu najdete v těchto dokumentech:

Těším se, že naši školu opět naplní nejrůznější tóny, zvuky… Za sebe i všechny kolegyně a kolegy však musím říct, že se především těšíme na naše milé žáky.

S pozdravem
Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert