Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. ledna 2021 budeme vyučovat distančně. Platí to pro veškerou výuku, tedy jak pro předměty vyučované individuálně, tak pro výuku skupinovou a kolektivní (viz Usnesení vlády). Věřím, že distanční výuka nepotrvá dlouho a že je to snad v souvislosti s Covid 19 naposled, vzhledem k započatému očkování.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím MS Teams. V individuálních případech pak s využitím dalších komunikačních kanálů. Zkrátka jak jste již zvyklí. O podobě výuky konkrétních předmětů Vás budou informovat jednotliví vyučující.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den.

Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy